Breaking News

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ SMEMOVE || โปรแกรมสำเร็จรูปทดลองใช้ฟรี

0 0

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ SMEMOVE || โปรแกรมสำเร็จรูปทดลองใช้ฟรี

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่สามารถจัดการเอกสาร วางบิล ใบเสร็จ หรือการจัดการเงินสดรวมไปถึง สรุปงบการเงิน ได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ทุกเวลา

เริ่มต้นใช้งานฟรี

เปิดบิลขาย ซื้อ จ่าย ไม่ถึง 1 นาที

 • ขาย ซื้อ จ่าย ครบหมดในที่เดียว ทั้งง่ายประหยัดเวลา และสะดวกรวดเร็วในการจัดการเอกสาร
 • ไม่พลาดทุกการวางบิลและรับเช็ค ระบบจะแจ้งเตือนผ่านอีเมล ทำให้บริหารจัดการเงินสดได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีระบบสต็อกที่มีการซื้อขาย สามารถเก็บ Serial No. ของสินค้าได้ และเช็คสินค้าเข้าออกได้แบบเรียลไทม์

เงินเดือนพนักงาน (Payroll)
ประกันสังคม และภาษีต่างๆ

เรื่องยุ่งยากทุกสิ้นเดือนจะหมดไปด้วยระบบจัดการเงินเดือน ประกันสังคม และภาษี
 • จัดการเงินเดือนพนักงานทุกคน รวมถึงค่าเบิกจ่ายต่าง ๆ
 • พนักงานสามารถดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนด้วยตัวเอง หรือให้ระบบส่งอัตโนมัติ
 • ประหยัดเวลาด้วยการใช้ฟอร์มเอกสารในการยื่นภาษีหรือประสังคมในการยื่นแบบได้ทันที

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เข้าใจง่าย รู้ยอดขาย ทราบผลกำไรได้เลย

ไม่ต้องรู้เรื่องบัญชีก็ใช้งานได้ ระบบจะเชื่อมโยงกับข้อมูลทางบัญชีอัตโนมัติ
 • มีรายงาน งบดุล กำไร-ขาดทุน กระแสเงินสด พร้อมกับตัวเลขทางการเงิน เพื่อเช็คสุขภาพบริษัทแบบเรียลไทม์
 • ไม่ต้องรู้เรื่องบัญชีก็ใช้งานได้ ระบบจะเชื่อมโยงกับข้อมูลทางบัญชีอัตโนมัติ
 • ทุกรายการเคลื่อนไหวระบบจะลงในสมุดรายวันทั่วไปและแบบแยกประเภท

เอกสารครบ ถูกต้องตามมาตรฐาน ปรับแต่งได้ตามต้องการ

ไม่ว่าจะเปิดใบเสนอราคา ใบเสร็จ หัก ณ ที่จ่าย จ่ายภาษี ครบหมดในที่เดียว
 • เอกสารใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ และใบสั่งซื้อ สามารถปรับเปลี่ยนได้ พร้อมใส่ตราประทับและโลโก้บริษัท
 • สามารถส่ง อีเมล์ หรือ ดาวโหลดเป็น PDF และ พิมพ์ได้ทันที
 • เอกสารด้านภาษีมีครบทั้ง ภงด 1, 3, 53 และ ภพ 30, 36

ด้วยเซิร์ฟเวอร์ จาก Google ทำให้มั่นใจได้ว่า
ระบบมีความปลอดภัยสูงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

โปรแกรมบัญชีออนไลน์บนคลาวน์นั้นสามารถใช้งานได้จากอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในเครื่อง ผู้ใช้งานในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต

 • การขาย

  ช่วยให้ขั้นตอนการขายง่ายขึ้น ตั้งแต่การออกใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบกำกับภาษี และใบเสร็จ โดยมีการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนวางบิล รับเช็ค, การเพิ่ม Serial Quantity ในสินค้าเพื่อติดตามสินค้าที่มีการรับประกัน, การแบ่งชำระสินค้าหลายครั้ง, การเพิ่มพนักงานขายในใบเสนอราคาเพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่น

 • ซื้อและจ่าย

  ดำเนินการด้านการบันทึก สร้างและพิมพ์เอกสารในการซื้อสินค้าและจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญรับเงิน ใบลดหนี้ซื้อ รวมถึงการคิดต้นทุนการผลิต ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง และการคิดต้นทุนสินค้า นำเข้าจากต่างประเทศ

 • สินค้า

  บริหารจัดการสินค้า ทั้งการนับสต็อกสินค้า วัตถุดิบ ค่าใช้จ่าย งานบริการต่างๆ เช่น การสร้าง Barcode หลังสร้างรายการสินค้าใหม่, การตั้งค่าสูตรการผลิตเพื่อผลิตสินค้าโดยต้องตั้งค่ารูปแบบธุรกิจ ตั้งค่าวัตถุดิบ และตั้งค่าสินค้าที่ต้องมีสูตรการผลิตจึงจะสั่งผลิตสินค้าตามสูตรได้ และการลบข้อมูลสินค้าที่ไม่ต้องการออก

 • จ่ายเงินเดือน

  บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานและการจ่ายเงินเดือนโดยมีรายละเอียดต่างๆ ของเงินเดือนพนักงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน การหักเงินเดือน เช่น มาสาย ประกันสังคม ในส่วนของพนักงานสามารถเข้ามากดตอกบัตรได้ว่าเข้าออกงานกี่โมง เช็คสถานะการจ่ายเงินเดือน ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนได้ด้วยตนเอง รวมถึงเบิกจ่ายส่วนต่างๆ เช่น ค่าล่วงเวลา

 • บัญชี

  ครอบคลุมการทำงานเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เช่น การสร้างรายการสินทรัพย์ การสร้างผังบัญชีเพื่อแยกหมวดหมู่ การบันทึกบัญชีกรณีที่ไม่ได้บันทึกการซื้อขายมาก่อน การปรับปรุงเอกสารจ่ายเงินเดือนพนักงาน การคิดค่าคอมมิชชั่น การจ่ายภาษีและประกันสังคม การปิดบัญชีประจำปี เป็นต้น

 • จัดการรายชื่อ

  จัดเก็บรายชื่อต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ โดยรายชื่อสินค้าจะรวมทั้งรายชื่อสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฆษณา, รายชื่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ มีรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สามารถตั้งค่าวันวางบิล วันรับเช็ค, รายชื่อพนักงาน มีพนักงานกี่คน ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน สามารถอัพโหลดเอกสารและไฟล์แนบได้ เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ

 • รีพอร์ต

  สามารถดูงบการเงิน เช่น สุขภาพบริษัท คือ ยอดขาย กำไร การชำระลูกหนี้ เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทราบว่ากิจการเป็นไปในทิศทางไหน, งบดุล คือสินทรัพย์บริษัท หนี้สิน ทุน, งบกำไร (ขาดทุน) คือ รายได้ กำไร และค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งรีพอร์ตเหล่านี้สามารถปรินท์ออกมาในรูปแบบ A5 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่ง่ายขึ้น

 • รูปแบบเอกสาร

  สามารถสร้างเอกสารและปรับแต่งรูปแบบเอกสารได้ทุกความต้องการ ทั้งประเภทเอกสาร ขนาด ธีม โทนสี โลโก้บริษัท เพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และสะดวกในการใช้งานในแต่ละองค์กร อีกทั้งยังสามารถบันทึกรูปแบบเป็นธีมเอกสารเพื่อนำไปใช้ปรับใช้กับรูปแบบเอกสารอื่นๆ ได้

ดูคู่มือการใช้งาน

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีผู้ใช้กว่า 3,000 บริษัท

SMEMOVE เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่จะให้ชีวิต SME ง่ายขึ้น โดยออกแบบมาสำหรับเจ้าของกิจการ SME ธุรกิจ Startup รวมถึงร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็ก โปรแกรมสำเร็จรูปของเราครอบคลุมทั้งการเปิดบิล การซื้อ-ขาย การรับ-จ่ายเงิน การดูงบกำไร-ขาดทุน งบดุล แบบเรียลไทม์

ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเรื่องบัญชี ช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี เพราะโปรแกรมจะบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดเอกสารซื้อ ขาย จ่าย รับ และเอกสารอื่นๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาทำรายการบันทึกบัญชีเองทั้งหมด ใช้งานง่าย แม้ไม่เชี่ยวชาญเรื่องบัญชี ก็สามารถใช้โปรแกรมได้

บทความที่น่าสนใจ

i.fa-toggle-on’).addClass(‘fa-flip-horizontal’); // }); // $(‘#switcher-yearly’).click on(perform(){ // $(‘#switcher-button > i.fa-toggle-on’).removeClass(‘fa-flip-horizontal’); // }); $(‘[rel=prefetch]’).attr(‘rel’,’stylesheet’); // $(‘#switcher-button > i.fa-toggle-on’).click on(perform(){ // if($(this).hasClass(‘fa-flip-horizontal’)){ // $(‘#switcher-yearly’).click on(); // } // else{ // $(‘#switcher-monthly’).click on(); // } // }); $(window).on(‘resize’, perform(){ var win = $(this); //this = window if (win.width() >= 974.98){ $(“#navbarToggleExternalContent”).removeClass(“present”); } }); window.fbAsyncInit = perform() { FB.init({ xfbml : true, model : ‘v4.0’ }); }; var fjs = doc.getElementsByTagName(‘script’)[0]; (perform(d, s, id) { if (d.getElementById(id)) return; var js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = ‘https://join.fb.internet/th_TH/sdk/xfbml.customerchat.js’; js.async = true; js.defer = true; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(doc, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); (perform(d, s, id) { if (d.getElementById(id)) return; var js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = ‘js/uikit.min.js’; js.async = true; js.defer = true; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(doc, ‘script’, ‘uikit’)); (perform(){ var win = $(window); //this = window //if (win.width()

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *